Nieuws

Presentje voor mensen die normaal gesproken deelnemen

 
Lieve mensen,
 
Zoals u weet hebben wij helaas opnieuw moeten besluiten
om het Zummers Triduüm dit jaar niet te laten plaatsvinden.
Vrijwilligers zullen daarom deze week een presentje bezorgen
bij de mensen die normaal gesproken deelnemen.
 
Wij hopen u in 2022 weer te mogen begroeten in ‘de Ruchte’
om er dan samen weer drie geweldige dagen van te maken!
 
Hartelijke groeten,

 

Bestuur en Werkgroepleden Zummers Triduüm

Iemand aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor het Zummers Triduüm? Dat kan via onderstaande knop.

Iemand aanmelden

Donaties

Draagt u het Zummers Triduüm een warm hart toe? U kunt ons steunen door te doneren.

Ja, ik wil graag doneren

Icon Nijssen Media