Attenties

Attenties

Het Zummers Triduüm bereikt ieder jaar zeer veel mensen. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om bij het Zummers Triduüm aanwezig te zijn.

Deze mensen ontvangen tijdens de dagen van het Zummers Triduüm een leuke attentie. Een team van vrijwilligers is gedurende enkele weken bezig met het uitzoeken en inpakken van de attenties, de adreslijsten aanpassen en indelen en uiteindelijk de attenties bezorgen bij de mensen thuis en in de verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Op deze manier worden ook de mensen die niet aanwezig kunnen zijn betrokken bij het Zummers Triduüm. U kunt natuurlijk ook iemand doorgeven voor een attentie.

Iemand aanmelden

Wilt u iemand aanmelden voor het Zummers Triduüm? Dat kan via onderstaande knop.

Iemand aanmelden

Donaties

Draagt u het Zummers Triduüm een warm hart toe? U kunt ons steunen door te doneren.

Ja, ik wil graag doneren

Icon Nijssen Media